Black List รายชื่อผู้มีความรับ"ผิด"ชอบสูงในโครงการ PIF ครับ

- PIF 1 > pleng จาก http://www.taf.in.th/forum/index.php...79061#msg79061 [ออนไลน์ล่าสุด มิถุนายน 08, 2008, 12:38:44 pm]
Comment : สงสัยว่าไม่ได้เล่นเว็บแล้ว

- PIF 2 > tonosuke จาก http://www.taf.in.th/forum/index.php...78581#msg78581 [ออนไลน์ล่าสุด กรกฎาคม 11, 2008, 02:43:15 am]
Comment : หลังเกิดเหตุ เห็นกันอยู่หลัดๆ บอกจะออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการส่ง PIF ต่อ แต่ก็ไม่ทำำอย่างที่รับปากไว้

จดจำชื่อของคนเหล่านี้ไว้ให้ดีครับ เพราะเป็นผู้ที่มีความรับ"ผิด"ชอบต่อสังคมครับ (บรีสเล็งเห็น เลยจัดรถเข็นให้)