ถ้า jh3a แบตหมดเมื่อไรอดฟัง เลยอยากหาหัวแปลงครับ

ตอนนี้ผมหาไม่เจอซักที่เลยครับทั้ง ebay, amazon และเว็บของ jh ก็ไม่มี

ท่านใดรู้จักแหล่งรบกวนดัวยครับ