สนใจอยาก upgrade หลอด ไม่ทราบว่าเมื่องไทยมีร้านไหนขายบ้างครับ
อยากได้ TA-300B , TA-279B

อยากเทียบราคาเมืองนอกกับไทย ถ้าใกล้กันซื้อไทยดีกว่าครับ